Zamestnávate osamelých pracovníkov? Tieto 3 veci by ste určite mali vedieť

lone workers

Zamestnávanie osamelých pracovníkov má svoje špecifiká. Spísali sme pre vás tri najdôležitejšie veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť, aby ste zaistili ich bezpečnosť.

1. Väčšina zamestnancov niekedy pracuje osamote. 

Veľa ľudí predpokladá, že osamelí pracovníci sú väčšinou niekto ako údržbári, ktorí sa pohybujú po pracovisku osamote a mimo pracovnej doby. V skutočnosti každý, kto pracuje o samote čo i len malú časť dňa môže byť klasifikovaný ako osamelý pracovník.

Táto definícia zahŕňa každého od pokladníka na čerpacej stanici až po administratívnych pracovníkov cestujúcich na obchodné rokovania. Ak je čo i len časť vašich pracovných hodín strávených osamote, ste klasifikovaný ako osamelý pracovník. Upratovačka, ktorá opúšťa pracovisko ako posledná je tiež osamelý pracovník, napriek tomu, že v čase jej príchodu bola budova plná ľudí. Nezáleží ani na tom, či pracujete na plný úväzok, alebo ste na voľnej nohe.

Výraz “osamelý pracovník” sa nevzťahuje len na údržbu veterných turbín a pracovníkov ropných plošín. Kvôli tejto mylnej predstave, veľa manažérov nedokáže správne identifikovať osamelých pracovníkov ktorých majú na starosti.

2. Ako zamestnávateľ máte povinnosť zaistiť bezpečnosť vašich osamelých pracovníkov – je to niečo, z čoho všetci budú mať prospech.

Je potrebné chrániť osamelých pracovníkov zo všetkých odvetví. Zatiaľ čo niektorí môžu pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, skutočné nebezpečenstvo vyplýva z toho, že pracujú sami. To znamená, že ak sa im niečo stane, či už je to konfrontácia s nepovolanou osobou, nefunkčné prístroje, pád, alebo akákoľvek iná nehoda, nie je tam nikto, kto by im pomohol. A tu nastupuje bezdrôtový bezpečnostný systém.

Je samozrejmosť mať bezpečnostný systém, na miestach, kde je osamelý pracovník ohrozený najviac. Výhody bezpečnostného systému sú však ďaleko väčšie a benefitujú z neho ľudia na každej úrovni organizácie:

 • Osamelý pracovník. Ak si osamelý pracovník môže rýchlo privolať pomoc a získať okamžitú odpoveď, pravdepodobnosť zranenia sa výrazne znižuje. Z tohto dôvodu, mnoho firiem  začína implementovať rôzne sledovacie systémy pre zamestnancov. Po druhé, ak sa osamelý pracovník nebude cítiť osamote, zvýši sa tým jeho sebadôvera a produktivita. A nakoniec, osamelí pracovníci cítia viac docenení zamestnávateľom.
 • Manažér. Použitie núdzového sledovacieho zariadenia vytvára jasné KPI. To pomáha manažérovi zistiť, ako často osamelí pracovníci narazia na problém. Súčasne to znamená, že manažér má jasne vymedzený zoznam povinností, pokiaľ ide o dohľad nad osamelými pracovníkmi
 • Organizácia. Keď sa zamestnanci cítia bezpečne a vážne nehody sú len zriedkavé, investori a zainteresované strany sa tiež cítia pokojnejšie. Zároveň, menej nehôd vedie k zníženiu porušovania predpisov a počtu zamestnaneckých žalôb.
 • Polícia. Polícia tiež môže využívať integrovaný bezpečnostný systém záchrany osamelého pracovníka. Pohotovostný personál bude účinnejší pri odpovedaní na poplach, ako pri dvíhaní telefonátov. Tieto systémy zároveň znižujú počet falošných poplachov.

Bezpečnosť zamestnancov prospieva celej spoločnosti. Osamelí pracovníci a manažéri sa cítia lepšie s vedomím, že v prípade núdze existuje štandardná bezpečnostná procedúra. Organizácie sú schopné prilákať tých najlepších zamestnancov. Spoločnosti nemusia platiť za súdne spory a prácu, ktorá nie je vykonaná v dôsledku pracovných úrazov. Pozitívne účinky sú ďalekosiahle.

3.Osamelí pracovníci vyžadujú rôzne druhy monitorovania.

Väčšina zamestnancov sa ľahko kontroluje a ich pracovné prostredie sa ľahko ovláda. Napokon, mnoho z nich nájdete  priamo v kanceláriách spoločnosti. Keď však ide o osamelých zamestnancov, existujú aj ďalšie premenné, ktoré musíte vziať do úvahy:

 • Dokáže jedna osoba primerane kontrolovať riziká pri práci?
 • Ak má táto osoba zhoršený zdravotný stav, je schopná pracovať samostatne?
 • Je osamelý pracovník riadne vyškolený, aby dokázal zabrániť a vyrovnať sa s neočakávanými situáciami?
 • Ako bude monitorovaný?
 • Mám účinné prostriedky pre sledovanie osamelého pracovníka?

Všetky tieto potreby môžu byť uspokojené pozorným školením v oblasti bezpečnosti a efektívnym využívaní, moderných technológií. Osamelí pracovníci musia byť vyškolení na identifikáciu rizík na pracovisku a pri nebezpečných situáciách vedieť, ako riešiť otázky bezpečnosti a ochrany zdravia.

Úzko to  súvisí so stupňom monitorovania. Ten musí byť založený na stupni rizika a potenciálnom nebezpečenstve – čím vyššie je riziko, tým je nutná aj vyššia úroveň dohľadu. Obzvlášť ak je osamelý pracovník na novej pracovnej pozícií, je dokonca žiaduce, aby mal počas prvých dní so sebou školiaci doprovod.

Nakoniec si však každý osamelý pracovník bude musieť vystačiť s diaľkovým dohľadom. Tu máte niekoľko možností:

 • Nadriadení pravidelne kontrolujúci ľudí, ktorí pracujú osamote;
 • Vopred dohodnuté pravidelné intervaly kontaktu medzi osamelým pracovníkom a nadriadeným – telefónom, rádiom, e-mailom alebo inými technológiami
 • Automatické výstražné zariadenia, ktoré spustia výstrahu, ak od osamelého pracovníka neprichádza pravidelný signál
 • Kontrola splnených úloh osamelým pracovníkom

Majte napamäti, že vo väčšine prípadov je najefektívnejšia práve kombinácia vyššie uvedených opatrení. Ktoré riešenie sa rozhodnete použiť, bude závisieť od pracovného prostredia, nebezpečenstva prítomného na pracovisku, ako aj od úloh vykonávaných samotným pracovníkom.

Bezpečnostné aplikácie sú budúcnosťou nahlasovania incidentov v hromadnej doprave

incidents on public transport

Keď narazíte na problém, pre ktorý ste vytvorili perfektné riešenie, často od nadšenia chcete len kričať: “Tu! Mám riešenie, ktoré potrebujete! “A aj keď sa tieto momenty objavujú úplne náhodne, vždy vám ukážu nové spôsoby využitia vášho produktu.

Jeden z tých momentov sa mi stal minulý týždeň počas troch hodín, ktoré som musel stráviť cestou vlakom. To, čo začalo ako príjemný výlet, sa zmenilo na skutočne nepríjemný zážitok pre takmer všetkých zúčastnených. Nakoniec som si želal, aby podobné riešenie tomu nášmu bolo implementované vo vlakoch všade na svete!

Otázka: Ako nahlásite incident, keď vás sledujú útočníci?

Počas prvých dvoch hodín bola jazda celkom príjemná. Naložil som bicykel, sadol som si vedľa neho a začal som rozhovor s mužom, ktorý tiež cestoval s bicyklom. Koniec koncov, spoločný záujem je skvelý spúšťač konverzácie.

Toto trvalo len dovtedy, kým nepristúpili dvaja muži, ktorí boli očividne pod vplyvom alkoholu. Keď sa ma spýtali, či by si mohli sadnúť vedľa mňa, odpovedal som nie.
Kvôli mojej reakcii si ma vybrali ako hlavný cieľ. Vzhľadom k tomu, že zmena miesta nebola možná (pretože môj bicykel bol stále pripevnený ku stojanu), musel som po zvyšok cesty čeliť ich verbálnym a takmer fyzickým útokom. Dali mi pokoj až vtedy, keď obrátili svoju pozornosť na dievčatá cestujúce v tom istom vozni. (Žiaľ.)

Najhoršou vecou v tejto poľutovaniahodnej situácii bolo, ako málo sme ju mohli ovplyvniť. Keďže sme videli, že priama konfrontácia by nič nevyriešila, jednoducho sme museli pretrpieť ich správanie až do konca.

Použite aplikáciu osobnej bezpečnosti na hlásenie incidentov vo verejnej doprave

Po celú dobu som držal môj telefón v ruke a premýšľal nad tým, ako ľahké by bolo hlásenie incidentu prostredníctvom textovej správy alebo aplikácie. Žiadne riziko. Žiadna priama konfrontácia. Mohli sme tento problém vyriešiť asi za 5 minút. Navyše samotné riešenie nie je v žiadnom prípade futuristické a mohlo by sa uskutočniť pomerne ľahko. Tu je zoznam dôvodov, prečo:

 1. Železničná spoločnosť už má záujem riešiť tento druh situácií. Nálepky, vyzývajúce k nahláseniu incidentu sprievodcovi alebo k privolaniu polície boli všade po stenách.
 2. Oznámenie incidentu bolo problémom. Počas poslednej hodiny mojej cesty žiaľ ani jeden sprievodca nešiel okolo. Zároveň by som sa necítil bezpečne volať políciu pred týmito dvoma mužmi. Po prvé, len by to zhoršilo situáciu. Po druhé, podráždilo by to oboch mužov ešte viac. Po tretie, v skutočnosti neporušovali žiadny zákon, len boli neuveriteľne nepríjemní. Nahlásenie sprievodcovi by určite bolo najvhodnejším riešením.
 3. Bezdrôtová sieť dostupná v každom vagóne. Nebolo to len mojím telefónom, ktorý mi v danej situácií prišiel zbytočný. Bezdrôtová sieť v každom aute vyzerala rovnako nepotrebne. Ako jednoduché by bolo, keby sme privolali pomoc cez miestnu sieť, dokonca aj v oblastiach bez internetového pokrytia?
 4. V niektorých častiach sveta už  podobné riešenia existujú. Napríklad pred dvoma rokmi začali indické železnice používať aplikáciu R-Mitra na zlepšenie bezpečnosti žien vo vlakoch. Cestujúce ženy dostali technológiu, ktorá im umožňuje privolať pomoc jediným kliknutím. Podobný systém existuje v mnohých mestách v USA ako súčasť protiteroristickej iniciatívy See Something / Say something . A zoznam by mohol pokračovať.

Mobilné technológie sú budúcnosťou nahlasovania incidentov vo verejnej doprave a mimo nej

Moja nepríjemná jazda vlakom ukazuje potenciál osobných bezpečnostných riešení, ktoré presahujú privolanie pomoci len v ohrození života.

Používanie týchto technológií v menej hrozivých situáciách by dokonca mohlo viesť k záchráne života. Problém spočíva v tom, že príliš často (našťastie) nenarazíte na situácie ohrozujúce život. Z tohto dôvodu väčšina ľudí nemá pocit, že by potrebovali bezpečnostnú aplikáciu. Avšak, akonáhle rozšírite rozsah jej použiteľnosti (takže sa stáva použiteľnou aj v menej ohrozujúcich situáciách), je tu dobrá šanca, že ju budete mať po ruke, keď to budete potrebovať.

Na týchto 5 vecí si dávajte na pracovisku pozor! [+ Príklad lávového jazierka]

workplace hazards

Nemusíte byť BOZP expertom na to, aby ste správne rozpoznali hrozby na pracovisku. Ak ale chcete prísť k užitočným záverom, je potrebné mať určité základné znalosti. Najdôležitejšia zo všetkých je schopnosť rozpoznať nebezpečenstvo.

Sú riziká, ktoré predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo, iné sa prejavia po istom čase.

Okrem toho, nie všetky riziká môžu byt úplne odstránené a práve tie musíme mať pod kontrolou.

Fajn, ak sa už v tomto momente začínate nudiť a celé vám to začína pripadať príliš nezáživne, neodchádzajte. Všetko vám vysvetlíme na príklade lávového jazierka.

Základné pojmy

Avšak skôr ako budeme pokračovať, musíme poznať niekoľko základných pojmov:

 • Nebezpečenstvo je čokoľvek čo spôsobuje zranenie, ako sú sú chemikálie, stroje, elektrická energia, rebríky, atď.
 • Riziko je pravdepodobnosť, vysoká alebo nízka, že sa pri nebezpečenstve niekto zraní, spolu s informáciou, aké veľké škody sa môžu stať.
 • Poškodením označujeme smrť, zranenia, choroby (vrátane duševných) alebo chronické ochorenia, ktoré boli spôsobené poškodením.
 • Kontrola je systém, ktorý slúži na minimalizovanie škody.

Napríklad, ak si vaša práca vyžaduje lávové jazierko na pracovisku, láva predstavuje nebezpečenstvo. Riziko je pravdepodobnosť, že do jazierka niekto spadne. Poškodenie by bola príšerná smrť kohokoľvek, kto do lávového jazierka spadne. Kontrola je inštalácia zábradlia okolo jazierka po tom, ako sme ho označili za bezpečnostné riziko.

Samozrejme, ide o absurdný príklad. Väčšinu bezpečnostných rizík je ťažké rozpoznať a možno si dokonca myslíte, že na vašom pracovisku takmer žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Potom však niekto umrie pádom do lávového jazierka a vy si uvedomíte, že ste tomu mohli ľahko zabrániť ak by ste nebezpečenstvo odhalili skôr.

5 druhov nebezpečenstva na pracovisku

Všimnite si, ako celý proces eliminácie rizík začína identifikáciou nebezpečenstva. Je veľmi dôležité vedieť kde ich hľadať. Ak neviete, kde začať, pozrite sa na zoznam nižšie.

1. Fyzické ohrozenie

Najbežnejší druh nebezpečenstva, ktorý sa vyskytuje na každom pracovisku. Môžu poškodiť telo, dokonca bez fyzického kontaktu.

 • Nestrážené stroje
 • Konštantný hluk
 • Vibrácie
 • Lešenie
 • Schody
 • Žiarenie 

  2. Biologické ohrozenie

Zahŕňa akúkoľvek šancu na zranenie alebo nakazenie spojené s prácou s ľuďmi, zvieratami a kontaminovaným materiálom. Pracoviská, kde nám hrozí tento druh nebezpečenstva zahŕňajú nemocnice, laboratóriá, opatrovateľské domy, pohotovosť, školy, atď.

 • Baktérie a vírusy
 • Huby a plesne
 • Krv, sliny a ďalšie telesné tekutiny
 • Rastliny
 • Uštipnutie hmyzom
 • Zvierací trus

3. Ergonomické ohrozenie

Nastáva ak druh práce, vaša pozícia a pracovné podmienky spôsobujú záťaž vášmu telu. Sú ťažko odhaliteľné, ich účinok sa prejaví až po dlhšej dobe. To čo začína ako malý zápal, môže po dlhšom čase skončiť ťažkou skoliózou.

Ďalšie príklady:

 • Nesprávne nastavené pracovné prostredie a stoličky
 • Časté dvíhanie ťažkých bremien
 • Nesprávne držanie tela
 • Nešikovné opakované pohyby
 • Nedostatočné osvetlenie

4. Chemické ohrozenie

Ako názov napovedá, tieto riziká sú prítomné, keď pracovník príde do styku s chemickým roztokom v akejkoľvek forme – či už je to pevná látka, plyn alebo kvapalina. Niektoré sú menej škodlivé ako ostatné, ale pre niektorých pracovníkov aj bežné chemické látky môžu spôsobiť ochorenie, podráždenie pokožky, alebo problémy s dýchaním.

 • Čistiace prostriedky, farby, kyseliny
 • Nebezpečné výpary
 • Plyny ako je propán, acetylén, oxid uhoľnatý
 • Horľavé chemikálie
 • Pesticídy

5. Organizácia práce

Nebezpečenstvo spojené s ľudským aspektom práce.

To väčšinou vyplýva z:

 • Požiadavok na pracovisku
 • Násilia na pracovisku
 • Intenzity a tempa
 • Sociálnej podpory alebo vzťahov
 • Sexuálneho obťažovanie

 

Zlé pracovné podmienky zvyšujú nebezpečenstvo

Iste, všetko vyššie uvedené znie celkom jednoducho. Veci sa však rýchlo skomplikujú, ako náhle si uvedomíte, že väčšina ohrození na pracovisku je spôsobená samotnými zamestnancami.

Je to nočná mora, zamestnanci neustále a všade vytvárajú nové kreatívne spôsoby ako sa zraniť.

 • Používanie strojov alebo nástrojov bez oprávnenia
 • Chybné náradie alebo vybavenie
 • Používanie nástrojov a prístrojov nevhodným spôsobom
 • Pohyb a práca pod zavesenými bremenami, lešeniami a otvorenými poklopmi
 • Nepoužívanie ochranných prostriedkov
 • Preťaženie a nesprávne umiestnenie materiálu
 • Oprava a práca so zariadením ktoré je v pohybe, podtlakom alebo elektricky nabité
 • Práca osamote, alebo bez sledovacieho zariadenia

Navyše, ohrozenie vytvorené zamestnancom je takmer nemožné predvídať. Dokonca aj pri perfektnom nastavení všetkých kontrolných opatrení, je len otázkou času, kedy niekto objaví spôsob, ako ich obísť a zraniť sa.

Slovami Interstellaru :

“Čokoľvek sa môže stať, stane sa.”

V týchto prípadoch je dôležité mať k dispozícií postupy, ktoré rýchlo pomôžu obeti. Zároveň je každá takáto udalosť príležitosťou, ako zlepšiť svoje pracovné postupy.

Zdroje: TakeOneStep, HSE 

7 šikovných tipov, ktoré vám môžu raz zachrániť život

 

Keď sa situácia vymkne spod kontroly, často rozhodujú sekundy. Ak zachováte rozvahu a vybavíte sa tými správnymi informáciami, ani tie najhrozivejšie situácie nemusia skončiť katastrofou pre vás a vašich blízkych.

Presne preto sem pre vás pripravili niekoľko rýchlych tipov, ktoré sa vám raz môžu hodiť. Ak si ich zapamätáte, môžu raz zachrániť váš zivot, aj životy vašich blízkych.

1. Vždy niekomu povedzte kde sa budete nachádzať.

Nech sa vydáte kamkoľvek, uistite sa, že existuje aspoň jeden človek, ktorý vás pôjde hľadať, ak sa nevrátite načas. Toto pravidlo platí obzvlášť pre ľudí, ktorí žijú osamote.

Tak ako väčšina ľudí, aj vy pravdepodobne máte nejakú dennú rutinu. Ak sa z nej rozhodnete vybočiť, nezabudnite o tom niekomu povedať. V prípade, že sa nedostavíte domov alebo na určené miesto, bude tam niekto, kto spustí záchrannú operáciu.

Stačí krátky telefonát mame, partnerovi, spolubývajúcemu, na tom nezáleží. Môžete im tiež povedať presne na ktorých miestach sa plánujete nachádzať v akom čase. Ak sa vám toto všetko zdá príliš otravné, môžete ešte použiť bezpečnostnú aplikáciu do mobilu.

2. Nikdy nevytiahnite zbraň.

Ako hovoria v USA, „Nikdy nevyťahuj nôž v prestrelke.“ V prípade osobnej bezpečnosti to je presne naopak. Inými slovami, ak nie ste v ovládaní zbrane výnimočne zruční, nevyťahujte ju tam, kde sa bojuje nanajvýš päsťami.

Ak to urobíte, vystavíte sa tak riziku, že vás útočník odzbrojí a použije zbraň proti vám. Väčšina útočníkov navyše používa zbraň iba na zastrašenie a vydieranie. Nechcete predsa tieto situácie urobiť ešte nebezpečnejším, než sú.

3. Ak potrebujete pomoc, požiadajte o ňu konkrétneho človeka z davu.

Každý pozná prípad Kitty Genovese, aj keď možno nie pod týmto menom. V roku 1964 bola 28-ročná Genovese ubodaná, sexuálne napadnutá a zavraždená pred zrakom 38mich priamych svedkov. Incident údajne trval najmenej pol hodinu, počas ktorej Genovese kričala a prosila o pomoc.

Napriek tomu jej však nikto nepomohol, pretože každý zo svedkov predpokladal, že pomoc privolá niekto iný. Psychológovia tento jav nazývajú efekt prihliadajúceho.

Ak sa teda niekedy ocitnete v podobnej situácii, ukážte priamo na najbližšieho človeka a požiadajte ho o pomoc priamo. Týmto spôsobom eliminujete efekt prihliadajúceho a zvýšite tak svoje šance, že vám pomoc bude poskytnutá.

4. Vždy sa snažte predstaviť si najhorší možný scenár.

Vždy si buďte vedomí svojho okolia. Ak niekam kráčate osamote, nepozerajte do mobilu a vyberte si z uší slúchadlá. Pretože akonáhle sa vzdáte jedného zo svojich piatich zmyslov, dramaticky znížite svoje šance na prežitie v prípade, že sa niečo nebezpečné naozaj stane. Najdôležitejšie je vidieť hrozbu prichádzať skôr než vás zrazí k zemi.

Keď už vnímate svoje okolie všetkými zmyslami, vytrénujte si myseľ tým, že si v každej situácii predstavíte možné nebezpečenstvá. Vedie vaša cesta domov cez tmavú uličku? Urobíte lepšie, ak sa jej vyhnete. Nikto nevie, čo sa v nej môže ukrývať. Kto sú najpodozrivejšie vyzerajúce osoby v električke? Uistite sa, že vás po vystúpení z nej nikto nesleduje.

5. Urobte krok vpred.

Ak sa vás niekto snaží fyzicky zastrašiť (napr. miestny opilec hľadajúci zámienku pre bitku), urobte krok vpred. Väčšina opitých bitkárov nie su žiadni hrdinovia a väčšinou si vyberajú slabšie alebo ľahko zastrašiteľné cieľe. Krokom vpred výrazne zvýšite šancu, že vás prestanú obťažovať.

Samozrejme, vykročiť vpred keď vás niekto ohrozuje môže pôsobiť celkom neprirodzene. Prvotný inštinkt väčšiny ľudí je chrániť sa alebo utiecť. Preto sa na túto situáciu najsôr mentálne pripravte, aby ste vedeli ako reagovať.

6. Ak kráčate v noci sami, zavolajte niekomu alebo predstierajte, že telefonujete.

Tento trik používa mnoho sexuálnych pracovníčok na ceste domov po nočnej smene. Jednoducho niekomu zavolajú a do telefónu opisujú okolie miest, kde sa práve nachádzajú. Táto taktika je účinná hneď dvomi spôsobmi:

Po prvé, na druhej strane linky je ďalší človek. Ak sa vám čosi stane, okamžite sa to niekto dozvie a privolá pomoc presne na miesto, ktoré ste im naposledy opísali.

Po druhé, útočníci si väčšinou vyberajú obete, ktoré predstavujú iba malé riziko. Keď máte pri uchu mobil, odrádzate tým útočníkov. Napadnúť vás totiž predstavuje zvýšené riziko.

7. Ak vás v mori začne unášať riptide, plávajte pozdĺž pobrežia.

Riptide je rýchly, no zato relatívne úzky vodný prúd, ktorý tiahne smerom od pevniny na more. Ak ste niekedy žili pri mori, určite viete o čom hovorím. Určite tiež viete, ako nebezpečný tento prúd dokáže byť, keďže človeku bráni doplávať naspäť ku brehu.

Najjednoduchší spôsob ako tomuto prúdu uniknúť je plávať paralelne s brehom, vpravo či vľavo, keďže tieto prúdi väčšinou nie sú príliš široké a dá sa im jednoducho vyhnúť. Spomeňte si na to počas letnej dovolenky.

stiahni BeeSafe

Chceš byť Batman? Vďaka bezpečnostným aplikáciám máš šancu

 

Nemá zmysel popierať, že ste na tento odkaz klikli len kvôli Batmanovi. Je to pochopiteľné. Kto by nechcel byť Batman? Ako sa vraví: “Najdôležitejšie v živote je byť samým sebou. Teda, len ak nemôžeš byť Batman. Vždy buď radšej Batman.” A viete čo? Je to tak.

Takže aby som prešiel rovno k veci — Áno, vďaka bezpečnostným aplikáciám sa skutočne môžte stať hrdinom bojujúcim proti zločinu. Tak trochu. Možno ale nie práve spôsobom, akým by ste to očakávali.

Napomáhajú bezpečnostné aplikácie vzniku samozvaných superhrdinov?

Poďme na to ale od začiatku. V októbri 2016 sa na App Store objavila aplikácia, ktorej cieľom bolo zamedziť kriminalite na uliciach. Napriek tomu, že bola z App Store odstránená už po dvoch dňoch, vzbudila nevídaný rozruch.

Appka zvaná Vigilante umožňovala používateľom sledovať kriminalitu v priamom prenose. Zároveň zdanlivo nábadala používateľov, aby tieto kriminálne aktivity pomohli zastaviť. Vigilante tiež dovoľovala zdieľať video z miesta činu v priamom prenose a posielala užívateľom notifikácie, aby im tak pomohla vyhnúť sa týmto nebezpečným miestam.

Znie to super, však? Nakoniec sa však Vigilante stalo známym vďaka virálnemu promo videu, v ktorom niekoľko “samozvaných hrdinov” zabránilo fingovanému prepadu.

Výber názvu aplikácie tiež nebol práve najšťastnejší (v slovenčine presný ekvivalent slova neexistuje, najlepšie sa však dá preložit ako strážca zákona alebo občianska hliadka). Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti, meno appky odvracalo pozornosť od jej hlavného účelu—chrániť ľudí na ulici, nie podporovať samozvaných strážcov zákona. Takže názov zmenili.

Vigilante sa teda vrátil do App Store v Marci tohto roka, tentokrát pod novým menom Citizen. Môžeme iba dúfať, že nové meno appky budeť nabádať jej používateľov k tomu, aby boli dobrí občania, nie dobrí hrdinovia.

batman bezpecnostne aplikacie

Smart city je už dávno realitou. Dátami poháňané riešenia bezpečnosti v mestách sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Ako teda Citizen funguje? Hňed ako na 911 evidujú výjazd, v samotnej appke sa vám vysvieti okolie miesta činu. Za predpokladu, že sa nachádzate v blízkosti takéhoto nebezpečného miesta, aplikácia vás pred ním varuje.

V súčasnosti je síce aplikácia dostupná iba v New Yorku, CEO spoločnosti uviedol, že evidujú ponuky z miest vo všetkých 50tich štátoch USA. Hlavným dôvodom pre túto limitovanú dostupnosť je to, že spoločnosť ešte stále iba skúma ako ľudia aplikáciu používajú.

Každopádne, Citizen je už teraz veľmi populárny. Od spustenia v Marci 2017 si ho stiahlo takmer 50 tisíc ľudí. Vzhľadom na jeho obmedzenú dostupnosť je to obrovské číslo.

Nakoniec je to ale priama integrácia s New Yorkskou mestskou políciou, vďaka ktorej môžeme vidieť skutočný potenciál podobných riešení. Priama komunikácia medzi políciou a občanmi umožňuje zber dát na doposiaľ nevídanej úrovni. A sú to práve tieto dáta, ktoré formujú Smart City mestá dneška.

Obyvatelia New Yorku tak môžu využívať Citizen na to, aby sa vyhli nebezpečným situáciám vo svojom okolí. Aplikácia dokazuje, že riešenia už existujú a sú pripravené na používanie. Hneď ako sa zodpovedné inštitúcie rozhodnú využiť tieto riešenia, veci sa zvyčajne začnú hýbať veľmi rýchlo. Je to ďalší krok k mestu tvorenému skutočnými dátami, nie iba rozhodnutiami zodpovedných úradníkov.

Batman alebo Kick-Ass? Bezpečnostné aplikácie vytvárajú komunity, v ktorých je každý zodpovedný za bezpečnosť ostatných.

S pomocou týchto technológií sa každý z nás môže stať spoluzodpovedný za bezpečnosť ľudí okolo seba. A oni sa na oplátku stávajú zodpovední za nás. Ako hovoria ľudia z Citizen, “je to o výtváraní komunít, v ktorých ľudia spolupracujú na vytváraní bezpečnosti.” Nerobí to z nás všetkých samozvaných strážcov zákona?

stiahni BeeSafe