Ako môžete zaručiť bezpečnosť svojich dodávateľov?

contractors' safety

Outsourcing je trend, ktorý v biznise rastie už niekoľko desaťročí. Už v roku 2002, Európska Agentúra pre Bezpečnosť a Ochranu Zdravia pri Práci (EU-OSHA) zverejnila správu, podla ktorej “mnoho spoločností dnes vykonáva len tie najzákladnejšie operácie a všetky podporné funkcie outsourcuje.” Výsledné reťaze dodávateľov a subdodávateľov sa odvtedy stali ešte rozšírenejšie.

Asi nikoho neprekvapí, že dodávatelia a subdodávatelia trpia vyššou nehodovosťou pri práci než bežní zamestnanci. Napokon, outsourcing predstavuje výrazný zásah do organizácie práce v akejkoľvek firme či spoločnosti. Vďaka tomu je dodržiavanie BOZP štandardov pri práci s kontraktormi špecifickou výzvou.

Dodávatelia sú zranitelnejší voči kognitívnym skresleniam.

Okrem zmien v organizácii práce, je tu v hre aj iný dôležitý element – tzv. kognitívne skreslenia. Efekt nadmernej sebadôvery, “pštrosí” efekt, heuristika dostupnosti, či spoločenský dôkaz. To sú iba niektoré z mnohých kognitívnych skreslení, ktoré ovplyvňujú naše rozhodovanie, ale aj štandardy bezpečnosti. Ako ľudia máme tendenciu precenovať niektoré typy rizík a podceňovať iné. To, ako ich vyhodnotíme, má väčšinou pramálo spoločné s tým, aké nebezpečenstvo skutočne predstavujú.

S týmito rizkami sa dá bojovať iba vytvorením a dodržiavaním silných firemných BOZP politík, ktoré nenechávajú nič na náhodu. A skutočne, za posledné desaťročia sa BOZP špecialistom podarilo vytvoriť bezpečnostné mechanizmy, ktoré minimalizujú dopad kognitívnych skreslení na rozhodovanie.

„Je ale omnoho náročnejšie odstrániť riziká spojené s vykonávaním mimoriadnych úloh v neznámych prostrediach.“

Veci sa však rýchlo skomplikujú akonáhle začnete požadovať dodržiavanie týchto štandardov aj od vašich dodávateľov. Kvalitné školenia a dobrý BOZP manažment môžu eliminovať väčšinu rizík spojených s vykonávaním bežných úloh v známom prostredí. Je ale omnoho náročnejšie odstrániť riziká spojené s vykonávaním mimoriadnych úloh v neznámych prostrediach — to sú však dve nevyhnutné kvality práce väčšiny dodávateľov.

Dalo by sa teda očakávať, že väčšina dodávateľov si je plne vedomá rizík spojených s ich prácou a podľa toho sa aj správajú. Prax však nanešťastie ukazuje, že to tak často nie je. Niekedy nevedia ako na to. Inokedy im je to ľahostajné, pretože sa necítia byť časťou vašej firmy. A potom sú tu tí dodávatelia, ktorí jednducho nemajú dostatok zdrojov na investovanie bo bezpečnosti.

4 kroky, ktorými môžete výrazne zvýšiť bezpečnosť vašich dodávateľov

Bez ohľadu na výzvy spojené so zamestnávaním dodávateľov, ako klient musíte vedieť zaručiť, že sa budú riadiť pravidlami BOZP. Napokon, obaja máte povinnosť voči zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ako na to?

 1. Voľte si vhodných dodávateľov. Uistite sa, že vaši dodávatelia a živnostníci majú dostatočné schopnosti a tréning na to, aby zvládli zadanú prácu vykonávať bezpečne.
 2. Posúďte riziká danej práce. Tie budú závisieť tak od typu vykonávanej práce, ako aj od pracovného prostredia. Pravdepodobne už máte vypracovaný podobný posudok pre svoje vlastné aktivity. Každý dodávateľ musí rovnako vyhodnotiť riziká spojené so zadanou prácou. Nakoniec zvážte ako vás tieto riziká navzájom ovplyvňujú vo vašej práci.
 3. BOZP tréning pre dodávateľov. Dodajte svojim dodávateľom dostatok informácií o rizikách spojených s vašimi aktivitami. Nezabudnite ich informovať o ochranných mechanizmoch implementovaných vo vašej spoločnosti.
 4. Nastavte systém manažmentu bezpečnosti pre dodávateľov. Nakoniec je potrebné štandardizovať tento proces naprieč celou vašou spoločnostou.

Ako klient, máte nezastúpiteľnú úlohu požadovať striktné dodržiavanie BOZP štandardov. Táto povinnosť vám vyplýva zo zákona, ktorý požaduje zaistenie bezpečnosti všetkých vašich zamestnancov.

Prečo musí byť za BOZP zodpovedný vyšší manažment?

occupational health and safety policy

Len málo ľudí sa zaoberá ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP), pokiaľ sa to od nich  priamo nevyžaduje. Koniec koncov, hlavnou úlohou systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP & SMS) je predchádzať a zmierňovať, nie aktívne niečo spôsobovať. Pokiaľ tieto systémy fungujú podľa očakávaní, ich prínosy sa len ťažko zisťujú. Vďaka tomu to môže byť hotová nočná mora, ak sa snažíte vedenie spoločnosti presvedčiť o nutnosti investovať do týchto systémov.

Prekvapivo, nie je to vždy vrcholový manažér, kto je neochotný investovať do BOZP. Koniec koncov, každá spoločnosť je právne povinná dodržiavať minimálne základné zdravotné a bezpečnostné normy. Tam sa však väčšina organizácií zastaví. Akonáhle sa pokúsite prekročiť absolútne minimum, narazíte na takmer nepreniknuteľnú stenu byrokracie a apatie zo strany vašich  BOZP pracovníkov.

 

Je to poľutovaniahodné, vzhľadom na to, že silná kultúra bezpečnosti prináša výhody, ktoré idú ďaleko za jednoduché zaistenie minimálnej bezpečnosti zamestnancov.


Implementáciu BOZP plánov musí vždy predchádzať silný argument


Pravdepodobne ste počuli  tieto vyhlásenia niekoľko krát. Ak ste členom vrcholového manažmentu, je šanca, že ste aspoň raz použili podobnú výhovorku.


 • „Máme práve na starosti dôležitejšie veci, než BOZP.“
 • „Vynakladanie peňazí na BOZP nie je potrebné, pretože už dodržiavame všetky zákonné predpisy.“
 • „Prečo by sme mali vynaložiť peniaze na zlepšenie BOZP?“


Rád hovorím, že zlepšovať bezpečnosť pri práci je podobné ako robiť kampaň proti zmene klímy. Väčšinu času voľným okom nič nezbadáte. Letá sú stále horúce, v zime sneží, pracovníci ďalej vykonávajú svoju prácu. Dokonca aj keď dôjde k katastrofe, väčšina ľudí to považuje za náhodu, nie za príznak hlbších problémov. V konečnom dôsledku sa tak nepodniknú žiadne kroky k tomu tomu, aby sa tieto prípady znovu nevyskytli. Ale potom sa katastrofa opakuje, pretože jej príčiny neboli nikdy odstránené.

Niet divu, že akékoľvek úsilie o narušenie tohto začarovaného kruhu sa musí začať silným argumentom. Inými slovami, ak chcete zlepšiť ochranu zdravia pri práci, musíte pochopiť všetky výhody, ktoré toto zlepšenie prináša. Len potom môžete presvedčivo argumentovať za investovanie do BOZP.

 

Implementácia BOZP nezávisí len od bezpečnostných pracovníkov

Toto môže znieť trochu prekvapivo, ale implementácia BOZP opatrení nezávisí od bezpečnostných pracovníkov. Iste, postarajú sa o technickú realizáciu, ale dôraz na bezpečnosť je hlavne dôležité obchodné rozhodnutie.  A takéto rozhodnutia môže prijímať len vrcholový manažment.

 

Keď sa pozriete na najviac citované prínosy investovania do ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, väčšina z nich presahuje obyčajnú ochranu vašich zamestnancov. Podľa EU-OSHA, zdravie a bezpečnosť pri práci:

 • Dokazuje, že vaša firma je spoločensky zodpovedná.
 • Chráni a zvyšuje image značky a jej hodnotu.
 • Pomáha maximalizovať produktivitu pracovníkov.
 • Zlepšuje angažovanosť zamestnancov.
 • Vytvára kompetentnejšiu a zdravšiu pracovnú silu.
 • Znižuje náklady na podnikanie.
 • Umožňuje podnikom splniť očakávania zákazníkov v oblasti BOZP.
 • Povzbudzuje pracovnú silu, aby dlhšie zostala v aktívnom živote.
 • Zachováva a podporuje dôveru investorov.
 • Pozitívne rozvíja angažovanosť zainteresovaných strán.

 

Tento zoznam naznačuje, že nechať všetko, čo súvisí s BOZP v rukách bezpečnostných pracovníkov, je premárnenie príležitosti. Samozrejme, určite sa ubezpečia, že sú dodržané všetky právne normy. Avšak, ak chcete požívať výhody uvedené vyššie, BOZP bude musieť spolupracovať ruka v ruke s vašou obchodnou stratégiou. Ak ste v manažérskej pozícii, nezabudnite, že vašou úlohou je viesť a nastaviť štandardy, ktoré ostatní budú nasledovať. Neváhajte byť lídrom aj v BOZP.

 

 

Ako som skoro umrel pri stopovaní v Bolívii a zistil prečo existuje BOZP

Počuli ste o Darwinových cenách? Každý rok dostanú ocenenie tí, ktorí umrú najhlúpejším  spôsobom. Toto odovzdávanie cien je zároveň dôkazom, že bezpečnosť a pocit bezpečia sú dve odlišné veci. Spomínam si na deň, keď som si myslel, že aj ja sa stanem jedným z nositeľov tejto ceny.

V tom období sme spravili veľa vecí, ktoré by iný človek považoval za nebezpečné. Chvíľu sme žili v pralese, chytali sme ryby na plti, ktorú sme si sami vyrobili a prestopovali sme celú Patagóniu. Napriek tomu, jediný okamih kedy som sa naozaj bál o svoj život, prišiel keď sme konečne dorazili do La Paz v Bolívii.

Bezpečie vs. Pocit bezpečia: Príchod do  La Paz

Bola to desivá jazda. V porovnaní s tým čo sme zažili, tot mala byť nudná cesta do hotela. Popravde, bola. Nestalo sa nič, čo by skutočne ohrozilo náš život alebo bezpečie.

Na druhú stranu, možno sme nemali počúvať tú pani v autobuse. Za menej ako hodinu nám povedala všetko o falošných taxikároch v La Paz. O tom ako vás nalákajú do auta, okradnú a potom vás nechajú na okraji mesta.

Po rýchlom googlení nebezpečenstvo pôsobilo veľmi reálne. Akonáhle autobus dorazil na stanicu, nikto nebol na odchode — všetci čakali na východ slnka.  “Vonku to musí to byť naozaj nebezpečné dokonca aj pre miestnych ,” pomysleli sme si. Čo musia robiť s bezbrannými turistami ako sme my? Ani jeden z nás sa neodvážil čo i len pohnúť.

Bezpečie vs. Pocit bezpečia: Hluchý taxikár

Keď začalo svitať konečne sme nabrali odvahu hľadať bezpečný taxík. Vedeli sme, že skutočné taxíky majú na sebe telefónne číslo, svietiaci nápis na streche a vysielačku vo vnútri.

Odmietli sme niekoľko taxikárov, ktorí sa nás vyrojili pri vchode. Namiesto toho sme si zobrali taxík, ktorý bol zaparkovaný vedľa policajta. Mimochodom, vedeli ste, že La Paz je tiež známy svojimi falošnými policajtmi? No, tak teraz to už viete.

Taxikár si nechal napísať adresu hotela, čo bolo divné, ale myslel som si, že je to kvôli nášmu prízvuku. Potom som si všimol, že vo vnútri nemá vysielačku. Počka—iba falošné taxíky nemajú rádio! Bolo už ale neskoro, auto sa začalo hýbať. Stískal som telefón, a sledoval našu polohu na Google Maps. Zatiaľ bolo všetko v pohode. Auto ale odrazu zabočilo do temnej uličky, baterka si vybila a ja som začal kričať “No, no, no, no, señor!”

Pamätáte sa ako odo mňa šofér chcel aby som napísal adresu hotela? Vysvitlo, že šofér bol takmer úplne hluchý a preto ani nereagoval na moje výkriky. A z rovnakého dôvodu nepotreboval ani vysielačku.

preco existuje BOZP

Bezpečie vs. Pocit bezpečia: Môj hysterický záchvat

Nad týmito vecami som však v tej chvíli nemal čas premýšľať. Bol som príliš vydesený z nákladného auta, ktoré zatarasilo ulicu.

Poznáte tie scény z hollywoodskych filmov, kde kamión zablokuje ulicu, zatiaľ čo skupina gangstrov vytiahne cestujúcich z auta. Podobný scenár sa práve odohrával v mojej predstavivosti. Bol som si istý, že nás unesenú, olúpia, a naše telá spoznajú stredovek.

Našťastie, tento príbeh nemá dramatické vyvrcholenie. Taxikár bol super človek ktorý nás zobral presne tam, kde sme chceli. Nič zlé sa nám nestalo a La Paz je pravdepodobne bezpečnejšie mesto ako sme si mysleli.

Napriek tomu som cítil, že nebezpečenstvo bolo skutočné. Veril som tomu preto, že som zbabelec? Nemyslím (tzn. nechcem tomu veriť). Čo ak nám moja hysterická reakcia môže povedať niečo podstatné o tom, ako ľudia prežívajú nebezpečenstvo?

Bezpečie vs. Pocit bezpečia: Bezpečnosť je kompromis

Ľudské bytosti, vrátane mňa, sa zdajú byť beznádejne zlé v rospoznávaní nebezpečných situácií. Stačí sa pozrieť na Facebook stránku Darwin Awards.

Nájdete tam príbeh muža, ktorého rozdupal slon zatiaľ čo on sa s ním snažil urobiť selfie. Alebo príbeh študenta, ktorý spadol do vriaceho kyselinového jazierka pri zisťovaní, či je voda vhodná na kúpanie.

Väčšina z týchto úmrtí má veľa spoločného so skutočnosťou, že ľudia sú príšerní v robení tých správnych bezpečnostných kompromisov. A keď sa nad tým zamyslíte, bezpečnosť je vždy kompromis. Bezpečie je vždy za cenu pohodlia, peňazí, času, slobody, a tak ďalej.

Napríklad, znášate nepohodlie kľúčov vo vrecku aby bola vaša domácnosť v bezpečí. Rovnako vymeníte slobodu robenia si selfie so zvieratami za istotu, že vás nerozdupe slon. Môžete tiež urobiť pravý opak a vymeniť bezpečie domova za dobrodružný stop naprieč Južnou Amerikou.

V mojom prípade to fungovalo. Urobil som správne bezpečnostné kompromisy. Na druhej strane sú ľudia, ktorí dostali Darwinovu cenu za nesprávne rozhodnutia a teraz sú … no, mŕtvi.

preco existuje bozp

Byť v bezpečí vs. Pocit bezpečia: Predsudky

Je prekvapivo ťažké, robiť tieto kompromisy správne. Ľudia sú náchylní na to, byť voči niečomu zaujatí. Len pár príkladov:

 • Väčšina ľudí sa menej obáva rizika, ktoré je prirodzené než toho, ktoré hrozí od iného človeka.
 • Väčšina ľudí sa menej obáva rizika, ktoré si vyberú než toho, ktoré je im vnútené.
 • Väčšina ľudí sa menej obáva rizika nad ktorým majú kontrolu.
 • Väčšina ľudí sa viac obáva rizika ktorého si je vedomá, než rizika ktorého sú si menej vedomí.

Možno ste si už všimli moje vnímanie bezpečia počas noci v La Paz.

 • Počas cestovania som sa nikdy nebál nebezpečenstva v prírode. Prvýkrát, keď som sa obával o svoj život, bolo keď mi hrozilo nebezpečenstvo od človeka.
 • Cítil som sa lepšie pri odmietaní taxikárov, ktorí ma oslovili ako prví. Namiesto toho som si slobodne vybral toho, ktorého som chcel ja.
 • Začal som panikáriť, keď som bol vydaný na milosť vodičovi. Vo chvíli, keď sa mi vybil telefón, som už úplne stratil kontrolu nad situáciou.
 • Všetko by bolo pravdepodobne v poriadku, ak by nám tá stará dáma v autobuse neporozprávala toľko strašidelných príbehov. Bol som si až príliš vedomý rizika.

Byť v bezpečí vs. Pocit bezpečia: Prečo BOZP existuje?

Ľudský mozog je úžasný orgán, ktorý je al väčšinu času úplne zmätený. Vzhľadom k tomu, že vyhodnocovanie a reagovanie na nebezpečenstvo je jednou z najdôležitejších vecí, ktorou sa živý tvor musí zaoberať, existuje primitívna časť mozgu, ktorú máme práve pre tento účel. Táto časť mozgu však funguje dôsledne len vtedy, keď stojíme tvárou v tvár bezprostrednému nebezpečenstvu.

Vieme, že svet je oveľa zložitejší. Niektoré desivé veci nie sú tak nebezpečné, ako sa zdajú. Iné nie sú takmer vôbec strašidelné, ale s istotou vás dokážu zabiť. Častokrát môže byť dokonca užitočné zdržať sa v nebezpečnej situácii a pokúsili sa ju zanalyzovať.

Jadrom problému spočíva skutočnosti, že ľudia na riziko reagujú dvomi spôsobmi. Po prvé, primitívne, intuitívne reagovanie. Po druhé, máme schopnosť analytického uvažovania. Avšak, tieto schopnosti pracujú paralelne a preto je ťažké zvrátiť naše inštinkty.

Akonáhle sa na to začnete pozerať týmto spôsobom, dokonca aj šialene nudná práca BOZP technika začne byť zaujímavá. Koniec koncov, zvádzajú boj so základnými ľudskými inšinktmi.

7 Najvážnejších BOZP priestupkov na Hviezde Smrti (Star Wars)

death star health and safety

Vážený admiral Motti,

Sme vážne znepokojení sústatvným prehliadaním bezpečnosti na novej imperiálnej bojovej stanici  “Liberation Star.” Na základe výsledkov našej inšpekcie odporúčame zastavenie činnosti stanice až do odvolania. Liberation Star je v súčasnom stave viac nebezpečná pre svojich zamestnancov ako nepriateľov.

Očakávame, že tieto problémy budú odstránené počas nasledujúcich 6 mesiacov, v opačnom prípade budeme trvať na ukončení činnosti.

1. Generátory umelej gravitácie (alebo aj “prečo sú preboha všade tie bezodné šachty”)

Hviezda Smrti má zabudované generátory umelej gravitácie. Akýkoľvek guľovitý objekt s veľkosťou a hmotnosťou malého mesiaca by mal mať svoju gravitáciu, ktorá by pôsobila smerom “nadol”, k jadru stanice.

Naše obavy sú viac než jasné. Prečo tieto generátory nie sú vypnuté, alebo jednoducho nezabudované pod hlbokými šachtami, ktorými je posiata celá stanica.

Najhoršie na tom všetkom je, že Impérium si o pádoch do týchto jám ani nerobí záznamy. Neexistuje dokonca ani kniha nehôd, čo je neuveriteľné vzhľadom na to koľko nehôd sa už odohralo.

Len si spomenňte. Darth Maul? Spadol do šachty (a pravdepodobne je v nej doteraz). Darth Sidious? Spadol do šachty. Han Solo? Spadol do šachty. Koľko dobrých (a zlých) mužov a žien musí umrieť predtým než s tým Impérium začne niečo robiť?

Dobre, fajn, rozumiem. Možno používajú iba jeden jediný generátor na udržanie gravitácie pre celú Hviezdu Smrti. Alebo tento generátor nemôže udržiavať gravitáciu iba vo vybraných oblastiach. Ale ak je toto ten dôvod, tak…

2. Všade chýbajú zábradlia

Síce neexistujú oficiálne záznamy, ale zvesti, ktoré sme počuli sú strašidelné.

Najmenej 150 úmrtiam zamestnancov sa dalo ľahko predísť vhodným umiestnením zábradlí. Kvôli chýbajúcim záznamom si však myslíme, že týchto úmrtí môže byť oveľa viac.

Bezodné šachty a jamy sú zrejme poznávacím znakom Imperiálnej architektúry (Impérium sa má čo učiť od Rebelov!), vďaka čomu sú chýbajúce zábradlia ešte horšou chybou, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Nie však takou ako tabuľka “Dávaj pozor!“

Tieto chyby vyvolávajú otázky či Galaktické Impérium vôbec zamestnáva bezpečnostných pracovníkov. Posledný bezpečnostný pracovník, ktorý pracoval na Hviezde Smrti navyše zmizol za nevysvetliteľných okolností.

Samozrejme, Impérium to odmietne s tým, že väčšina staníc a tovární sú obsluhované hlavne droidmi. Aj tak toto vysvetlenie neobstojí ak vezmeme do úvahy nasledovné…

3. Koho nápad bol, aby bol super-laser vystrelený cez tunel, v ktorom sú ľudia?

Ako je možné, že streľba zo superlasera vyžaduje, aby personál stál vo vnútri zbrane schopnej ničiť celé planéty?

Sme zdesení prehliadaním životov stormtrooperov, na ktorých sa pri návrhu zbrane nemyslelo. Kto považoval za dobrý nápad, aby 14 ľudí stálo vo vzdialenosti troch metrov od lasera, ktorý zničí celú planétu?

Hovoríme tu o 90 gigajouloch za sekundu! Pri každom výstrele sú operátori zbrane vystavení žiareniu o sile 10.000rem. Vystavenie sa žiareniu o tejto sile už pri jednom výstrele spôsobuje vypadávanie vlasov, zubov a ďalších vecí o ktorých radšej nebudeme hovoriť.

Úbohí zamestnanci nie sú vybavení ani ochranou očí. Namiesto toho boli poučení, aby si oči chránili rukami ak by bol lúč príliš jasný.

Samozrejme, opäť chýbajú zábrany, alebo úchyty na udržanie rovnováhy. Od zamestnancov sa očakáva, že rovnováhu udržia na ploche o veľkosti troch metroch štvorcových. Podľa rozhovorov na smrteľnej posteli sme zistili, že nadriadeníý nechceli aby sa zamestnanci zbytočne vykláňali.

Toto by stačilo na to, aby bojová stanica ukončila svoju činnosť už navždy. Zoznam však nekončí.

4. Bezpečnostné vs nebezpečnostné dvere

Napriek tomu, že sme mali obmedzené množstvo záznamov, hodina stačila na to aby sme videli stormtroopera ako si rozbil hlavu o dvere.  Predstavte si čo sa muselo odohrať v tých tisíckach hodín záznamov,m ktoré sme ešte nevideli.  

Koľko stormtrooperov si ešte musí rozbiť hlavu kým s tým Imperátor (alebo ktokoľvek iný) začne niečo robiť? Na začiatok by stačilo aj výstražné znamenie.

Naviac, prečo sa dvere na Hviezde Smrti uzatvárajú tak veľkou rýchlosťou? Je len otázka času, kedy z jedného stormtroopera urobia dvoch.

Rozumieme, že výhoda takto rýchlo uzatvárajúcich sa dverí je hlavne pri explóziách, ale je to fakt tak ťažké umiestniť senzor pohybu? Tvrdíte, že Hviezda Smrti je na hlavná pýcha výzbroje Impéria. Ako je teda možné, že nemáte zariadenia, ktoré sa dnes dajú kúpiť v každom obchode?

5. Zamorenie myšími droidmi?

Chodby stanice sú doslova posiate hordami malých kovových robotov. Predstavujú ohromné bezpečnostné riziko a sme pohoršení, jeho doterajším neriešením.

Mali by ste byť aj by, pretože haly sú plné náhodne rozložených skateboardových dosiek.

Takisto sme dostali informácie o účele týchto droidov. Niektorí zamestnanci nám tvrdia, že slúžia na odosielanie správ.  Musíme sa priznať, že sme úplne zmätení, prečo na posielanie správ nepoužívate počítačovú sieť?

Na záver sme sa dozvedeli, že títo droidi zvyknú explodovať ak ich niekto neočakávane pripojí. Nebesá, a vy týchto droidov používate ako sprievodcov pri návšteve stanice!.

6. Likvidácia odpadu ako z hororového filmu

Systém likvidácie nebezpečného odpadu je poddimenzovaný už od samého začiatku. Vzhľadom k tomu, že bol uvedený do prevádzky nedávno, domnievame sa, že funkcia systému bola podcenená od samého začiatku.

Ako inak sa dá vysvetliť, že len pár týždňov od spustenia je už táto časť stanice zamorená Cephalopodmi? Ak sa tento problém nevyrieši, infekcia môže zamoriť aj ďalšie časti stanice, a môže sa z toho stať omnoho väčší problém ako zamorenie droidmi.  

Rovnako nás znepokojuje aj skutočnosť, že zamestnanci môžu omylom spadnúť do drviča odpadkov. A čo viac, dvere sa nedajú otvoriť zvnútra. Aká je  štandardná procedúra nasleduje potom, ak niekto ostane uväznený v drviči odpadkov?.

7. Chýbajúce hangárové dvere

Predstavte si stovky bielych stromtrooperov poletujúcich okolo stanice ako konfety. Pretože niečo také sa pravdepodobne stane pri výpadku prúdu.

Ak tomu správne rozumieme, v prípade tejto udalosti neexistuje ani evakuačný plán. Na hangáre umiestnite dvere!

Admirál, tešíme sa na váš akčný plán na najbližšom stretnutí.  Vojenský aj bezpečnostný personál je tu na to aby pomohol záujmom Galaktického Impéria. Očakávame vašu plnú spoluprácu.

S úctou,

Inšpektori z Imperiálnej OSHA

 

Čo pre váš biznis znamenajú štatistiky pracovných úrazov EÚ

Porovnali sme európske štatistiky pracovných úrazov a s najčastejšími porušeniami bezpečnosti pri práci v USA. Aký je dopad pracovných úrazov na vaše podnikanie?

Každý rok, americký Úrad pred pracovnú bezpečnosť a zdravie (US-OSHA), zverejní zoznam 10 najčastejších porušení ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci. Podľa Thomasa Galassiho: “Jedna z pozoruhodných vecí na tomto zozname je, že sa takmer nemení. ” Rok čo rok, zaznamenávajú bezpečnostní inšpektori takmer tie isté porušenia ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku.

Naopak, Európsky úrad pre bezpečnosť a zdravie (EU-OSHA) zoznam najčastejších porušení bezpečnosti pri práci nezverejňuje. Napriek tomu môže byť americká štúdia relevantná aj pre európske pracoviská. Napríklad najnebezpečnejšie pracovné prostredia sú rovnaké pre EÚ aj USA: stavebníctvo, doprava a poľnohospodárstvo. US Bureau of Labor dokonca publikovala štúdiu, ktorá porovnávala dve oblasti z hľadiska množstva pracovných úrazov (z ktorej EÚ vyšla víťazne). Vidíme teda, že hoci porovnania medzi regiónmi nie sú metodicky úplne čisté, určite sú uskutočniteľné a dá sa z nich veľa naučiť.

Rozdeľme OSHA zoznam do troch častí, v závislosti od typu nehody ktorému sa snažia predísť, a pozrieme sa čo to znamená, ak k tomu pridáme európske štatistiky.

nehody pri práci

A. Pošmyknutia, zakopnutia a pády

Najčastejšie príčiny podľa OSHA:

 • Nedostatočná ochrana pred pádom
 • Práca na lešení
 • Rebríky

To, že smrť pádom patrí k hlavným príčinám úmrtia zamestnancov nie je náhoda. V roku 2014, takmer 19 % všetkých ľahkých zranení a 14%smrteľných úrazov v EÚ boli spôsobené pádmi. Išlo o pády z veľkých výšok, pošmyknutia na klzkej podlahe, alebo o zakopnutia o náhodné predmety. Všetkým týmto úrazom je možné zabrániť, a napriek tomu je to jedna z najčastejších príčin zranenia na pracovisku.

B. Strata kontroly nad strojom/Práca so strojmi

Najčastejšie príčiny podľa OSHA:

 • Strata kontroly nad strojom
 • Kolízia s alebo strata kontroly nad vysokozdvižnými vozíkmi
 • Nedostatočné zaistenie alebo vypnutie strojov, či chýbajúce ochranné kryty

V roku 2014, takmer 21% nefatálnych a 30% smrteľných nehôd bolo spôsobených v dôsledku náhlej straty kontroly nad strojom. Pozorujeme príliš mnoho úmrtí a zranení v dôsledku naštartovania stroja, ktorý práve niekto opravuje: ruky a prsty sú vystavené pohyblivým častiam stroja.

Nemali by sme zabudnúť  pridať do zoznamu dopravné priestupky, pretože najviac pracovníkov v doprave umiera každý rok pri dopravných nehodách. Nie je to náhoda, že tri z desiatich opatrení na zozname majú za cieľ zmierniť tento druh nehôd.

C. Manipulácia s tovarom

V tomto prípade OSHA neuvádza žiadne súvisiace priestupky. Práve tu preto môžeme nájsť čosi zaujímavé!

Druhý najčastejší typ pracovného úrazu môžeme rozdeliť na dve časti.

Po prvé, týka sa ťahania, zdvíhania, tlačenia, držania, nosenia, a ďalších pohybových aktivít. Viac ako 18% zranení  a 2% smrteľných úrazov sa stalo v dôsledku preťaženia alebo presilenia.

Po druhé, týka sa to rozbitia, prasknutia, rozdelenia, rozliatia, pádu alebo zrútenia materiálu. Takmer 7% úrazov a 12% smrteľných nehôd sa odohrá týmto spôsobom. To znamená, že dokopy asi 25% bežných a 14% smrteľných úrazov sa udeje pri manipulácii s tovarom.

nehody pri práci

Podpora kultúry bezpečnosti

Stále však nie sme schopní prepojiť tretí typ nehôd s akýmkoľvek priestupkom zo zoznamu OSHA. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to ukazuje na nedostatky nášho porovnania. Koniec koncov, snažíme sa zladiť americkú štatistiku s európskou. Dátam by sme v  tomto prípade možno nemali prikladať veľkú váhu, ale skúsme im dať šancu.

Všetko poukazuje na slepé miesto v bezpečnostných reguláciach, a tým je preťaženie (overexertion).

Preťaženie je najčastejší a najdrahší pracovný úraz zo všetkých. Zároveň sa s ním nedá bojovať pomocou jednoduchého bezpečnostného opatrenia. Namiesto toho musíme s preťažením bojovať podporou kultúry bezpečnosti v spoločnostiach. Je dokázané, že takáto firemná kultúra zníži náklady, zvýši produktivitu a zlepší morálku. Problémy ako je preťaženie odhaľujú nutnosť ísť nad rámec minimálnych požiadaviek a jednoduchých pravidiel ochrany zdravia a bezpečnosti. Ukazuje nám to nutnosť vzdelávania v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti.