Prečo musí byť za BOZP zodpovedný vyšší manažment?

Len málo ľudí sa zaoberá ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP), pokiaľ sa to od nich  priamo nevyžaduje. Koniec koncov, hlavnou úlohou systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP & SMS) je predchádzať a zmierňovať, nie aktívne niečo spôsobovať. Pokiaľ tieto systémy fungujú podľa očakávaní, ich prínosy sa len ťažko zisťujú. Vďaka tomu to môže byť hotová nočná mora, ak sa snažíte vedenie spoločnosti presvedčiť o nutnosti investovať do týchto systémov.

Prekvapivo, nie je to vždy vrcholový manažér, kto je neochotný investovať do BOZP. Koniec koncov, každá spoločnosť je právne povinná dodržiavať minimálne základné zdravotné a bezpečnostné normy. Tam sa však väčšina organizácií zastaví. Akonáhle sa pokúsite prekročiť absolútne minimum, narazíte na takmer nepreniknuteľnú stenu byrokracie a apatie zo strany vašich  BOZP pracovníkov.

 

Je to poľutovaniahodné, vzhľadom na to, že silná kultúra bezpečnosti prináša výhody, ktoré idú ďaleko za jednoduché zaistenie minimálnej bezpečnosti zamestnancov.


Implementáciu BOZP plánov musí vždy predchádzať silný argument


Pravdepodobne ste počuli  tieto vyhlásenia niekoľko krát. Ak ste členom vrcholového manažmentu, je šanca, že ste aspoň raz použili podobnú výhovorku.


 • „Máme práve na starosti dôležitejšie veci, než BOZP.“
 • „Vynakladanie peňazí na BOZP nie je potrebné, pretože už dodržiavame všetky zákonné predpisy.“
 • „Prečo by sme mali vynaložiť peniaze na zlepšenie BOZP?“


Rád hovorím, že zlepšovať bezpečnosť pri práci je podobné ako robiť kampaň proti zmene klímy. Väčšinu času voľným okom nič nezbadáte. Letá sú stále horúce, v zime sneží, pracovníci ďalej vykonávajú svoju prácu. Dokonca aj keď dôjde k katastrofe, väčšina ľudí to považuje za náhodu, nie za príznak hlbších problémov. V konečnom dôsledku sa tak nepodniknú žiadne kroky k tomu tomu, aby sa tieto prípady znovu nevyskytli. Ale potom sa katastrofa opakuje, pretože jej príčiny neboli nikdy odstránené.

Niet divu, že akékoľvek úsilie o narušenie tohto začarovaného kruhu sa musí začať silným argumentom. Inými slovami, ak chcete zlepšiť ochranu zdravia pri práci, musíte pochopiť všetky výhody, ktoré toto zlepšenie prináša. Len potom môžete presvedčivo argumentovať za investovanie do BOZP.

 

Implementácia BOZP nezávisí len od bezpečnostných pracovníkov

Toto môže znieť trochu prekvapivo, ale implementácia BOZP opatrení nezávisí od bezpečnostných pracovníkov. Iste, postarajú sa o technickú realizáciu, ale dôraz na bezpečnosť je hlavne dôležité obchodné rozhodnutie.  A takéto rozhodnutia môže prijímať len vrcholový manažment.

 

Keď sa pozriete na najviac citované prínosy investovania do ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, väčšina z nich presahuje obyčajnú ochranu vašich zamestnancov. Podľa EU-OSHA, zdravie a bezpečnosť pri práci:

 • Dokazuje, že vaša firma je spoločensky zodpovedná.
 • Chráni a zvyšuje image značky a jej hodnotu.
 • Pomáha maximalizovať produktivitu pracovníkov.
 • Zlepšuje angažovanosť zamestnancov.
 • Vytvára kompetentnejšiu a zdravšiu pracovnú silu.
 • Znižuje náklady na podnikanie.
 • Umožňuje podnikom splniť očakávania zákazníkov v oblasti BOZP.
 • Povzbudzuje pracovnú silu, aby dlhšie zostala v aktívnom živote.
 • Zachováva a podporuje dôveru investorov.
 • Pozitívne rozvíja angažovanosť zainteresovaných strán.

 

Tento zoznam naznačuje, že nechať všetko, čo súvisí s BOZP v rukách bezpečnostných pracovníkov, je premárnenie príležitosti. Samozrejme, určite sa ubezpečia, že sú dodržané všetky právne normy. Avšak, ak chcete požívať výhody uvedené vyššie, BOZP bude musieť spolupracovať ruka v ruke s vašou obchodnou stratégiou. Ak ste v manažérskej pozícii, nezabudnite, že vašou úlohou je viesť a nastaviť štandardy, ktoré ostatní budú nasledovať. Neváhajte byť lídrom aj v BOZP.