Zamestnávate osamelých pracovníkov? Tieto 3 veci by ste určite mali vedieť

Zamestnávanie osamelých pracovníkov má svoje špecifiká. Spísali sme pre vás tri najdôležitejšie veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť, aby ste zaistili ich bezpečnosť.

1. Väčšina zamestnancov niekedy pracuje osamote. 

Veľa ľudí predpokladá, že osamelí pracovníci sú väčšinou niekto ako údržbári, ktorí sa pohybujú po pracovisku osamote a mimo pracovnej doby. V skutočnosti každý, kto pracuje o samote čo i len malú časť dňa môže byť klasifikovaný ako osamelý pracovník.

Táto definícia zahŕňa každého od pokladníka na čerpacej stanici až po administratívnych pracovníkov cestujúcich na obchodné rokovania. Ak je čo i len časť vašich pracovných hodín strávených osamote, ste klasifikovaný ako osamelý pracovník. Upratovačka, ktorá opúšťa pracovisko ako posledná je tiež osamelý pracovník, napriek tomu, že v čase jej príchodu bola budova plná ľudí. Nezáleží ani na tom, či pracujete na plný úväzok, alebo ste na voľnej nohe.

Výraz “osamelý pracovník” sa nevzťahuje len na údržbu veterných turbín a pracovníkov ropných plošín. Kvôli tejto mylnej predstave, veľa manažérov nedokáže správne identifikovať osamelých pracovníkov ktorých majú na starosti.

2. Ako zamestnávateľ máte povinnosť zaistiť bezpečnosť vašich osamelých pracovníkov – je to niečo, z čoho všetci budú mať prospech.

Je potrebné chrániť osamelých pracovníkov zo všetkých odvetví. Zatiaľ čo niektorí môžu pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, skutočné nebezpečenstvo vyplýva z toho, že pracujú sami. To znamená, že ak sa im niečo stane, či už je to konfrontácia s nepovolanou osobou, nefunkčné prístroje, pád, alebo akákoľvek iná nehoda, nie je tam nikto, kto by im pomohol. A tu nastupuje bezdrôtový bezpečnostný systém.

Je samozrejmosť mať bezpečnostný systém, na miestach, kde je osamelý pracovník ohrozený najviac. Výhody bezpečnostného systému sú však ďaleko väčšie a benefitujú z neho ľudia na každej úrovni organizácie:

 • Osamelý pracovník. Ak si osamelý pracovník môže rýchlo privolať pomoc a získať okamžitú odpoveď, pravdepodobnosť zranenia sa výrazne znižuje. Z tohto dôvodu, mnoho firiem  začína implementovať rôzne sledovacie systémy pre zamestnancov. Po druhé, ak sa osamelý pracovník nebude cítiť osamote, zvýši sa tým jeho sebadôvera a produktivita. A nakoniec, osamelí pracovníci cítia viac docenení zamestnávateľom.
 • Manažér. Použitie núdzového sledovacieho zariadenia vytvára jasné KPI. To pomáha manažérovi zistiť, ako často osamelí pracovníci narazia na problém. Súčasne to znamená, že manažér má jasne vymedzený zoznam povinností, pokiaľ ide o dohľad nad osamelými pracovníkmi
 • Organizácia. Keď sa zamestnanci cítia bezpečne a vážne nehody sú len zriedkavé, investori a zainteresované strany sa tiež cítia pokojnejšie. Zároveň, menej nehôd vedie k zníženiu porušovania predpisov a počtu zamestnaneckých žalôb.
 • Polícia. Polícia tiež môže využívať integrovaný bezpečnostný systém záchrany osamelého pracovníka. Pohotovostný personál bude účinnejší pri odpovedaní na poplach, ako pri dvíhaní telefonátov. Tieto systémy zároveň znižujú počet falošných poplachov.

Bezpečnosť zamestnancov prospieva celej spoločnosti. Osamelí pracovníci a manažéri sa cítia lepšie s vedomím, že v prípade núdze existuje štandardná bezpečnostná procedúra. Organizácie sú schopné prilákať tých najlepších zamestnancov. Spoločnosti nemusia platiť za súdne spory a prácu, ktorá nie je vykonaná v dôsledku pracovných úrazov. Pozitívne účinky sú ďalekosiahle.

3.Osamelí pracovníci vyžadujú rôzne druhy monitorovania.

Väčšina zamestnancov sa ľahko kontroluje a ich pracovné prostredie sa ľahko ovláda. Napokon, mnoho z nich nájdete  priamo v kanceláriách spoločnosti. Keď však ide o osamelých zamestnancov, existujú aj ďalšie premenné, ktoré musíte vziať do úvahy:

 • Dokáže jedna osoba primerane kontrolovať riziká pri práci?
 • Ak má táto osoba zhoršený zdravotný stav, je schopná pracovať samostatne?
 • Je osamelý pracovník riadne vyškolený, aby dokázal zabrániť a vyrovnať sa s neočakávanými situáciami?
 • Ako bude monitorovaný?
 • Mám účinné prostriedky pre sledovanie osamelého pracovníka?

Všetky tieto potreby môžu byť uspokojené pozorným školením v oblasti bezpečnosti a efektívnym využívaní, moderných technológií. Osamelí pracovníci musia byť vyškolení na identifikáciu rizík na pracovisku a pri nebezpečných situáciách vedieť, ako riešiť otázky bezpečnosti a ochrany zdravia.

Úzko to  súvisí so stupňom monitorovania. Ten musí byť založený na stupni rizika a potenciálnom nebezpečenstve – čím vyššie je riziko, tým je nutná aj vyššia úroveň dohľadu. Obzvlášť ak je osamelý pracovník na novej pracovnej pozícií, je dokonca žiaduce, aby mal počas prvých dní so sebou školiaci doprovod.

Nakoniec si však každý osamelý pracovník bude musieť vystačiť s diaľkovým dohľadom. Tu máte niekoľko možností:

 • Nadriadení pravidelne kontrolujúci ľudí, ktorí pracujú osamote;
 • Vopred dohodnuté pravidelné intervaly kontaktu medzi osamelým pracovníkom a nadriadeným – telefónom, rádiom, e-mailom alebo inými technológiami
 • Automatické výstražné zariadenia, ktoré spustia výstrahu, ak od osamelého pracovníka neprichádza pravidelný signál
 • Kontrola splnených úloh osamelým pracovníkom

Majte napamäti, že vo väčšine prípadov je najefektívnejšia práve kombinácia vyššie uvedených opatrení. Ktoré riešenie sa rozhodnete použiť, bude závisieť od pracovného prostredia, nebezpečenstva prítomného na pracovisku, ako aj od úloh vykonávaných samotným pracovníkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *