10 bezpečnostných opatrení, ktoré by mal poznať každý zamestnanec

 

K vytvoreniu bezpečného pracoviska nestačia usmernenia, znalosť osvedčených postupov, či automatizované dodržiavanie zásad BOZP.

Je dôležité myslieť. Vplyv na bezpečné pracovné prostredie má aj to, ako sú bezpečnostné normy odkomunikované. Týka sa to všetkých. Bez rozdielov. Riaditeľa, managera aj pracovníka vo výrobe.

Prezradíme vám 10 bezpečnostných opatrení, ktoré by dobrý zamestnanec mal poznať. Prečo? Nie len že pôjde príkladom, ale pomôže vám ich prirodzene odkomunikovať svojim spolupracovníkom. Je to príležitosť, ako vytvoriť bezpečné pracovné prostredie na základe vzájomnej zodpovednosti a interakcie.

Ste zamestnanec?

 1. Uvedomujte si okolité hrozby

  Základ je poznať nebezpečenstvo, ktoré vám pri práci hrozí. Ak o konkrétnych rizikách viete, ľahšie sa vyhnete potenciálnemu nebezpečenstvu. Zvlášť buďte v strehu, ak pracujete so strojmi.

 2. Chráňte si chrbticu

  Robíte to správne, či nie?

  Používajte ergonomické zariadenie a pomôcky, ktoré zvyšujú bezpečnosť. Ak pracujete za stolom, nezabudnite na správne  držanie tela. Usporiadajte si stôl tak, aby všetko čo potrebujete, bolo na dosah.

  Pri zdvíhaní bremena, dbajte na to, aby ste sa nezranili. Zabráňte prehýbaniu a neprirodzenému vytáčaniu.

  Správny postoj je dôležitý.  

 3. Dodržiavajte pravidelné prestávky

  Množstvo pracovných zranení súvisí s únavou, vyčerpaním či prepracovaním. Ak ste unavený, je oslabená vaša pozornosť. Krátke pravidelné prestávky vám pomôžu v koncentrácii. Organizácia času a úloh je dôležitá. Naplánujte si najťažšie úlohy ráno, keď je vaša koncentrácia najlepšia. Jednoduchším veciam sa venujte po obede.

 4. Dbajte na správne používanie nástrojov

  Dodržiavajte primerané bezpečnostné opatrenia. Správne používanie nástrojov priamo znižuje riziko úrazov na pracovisku.  Nezjednodušujte nič na úkor bezpečnosti. Použítím nevhodného náradia, pokusmi nahradiť konkrétny nástroj iným, aj ignorovaním ochranných pomôcok ohrozujete seba aj svojich kolegov.

 5. Uchovávajte núdzové východy ľahko dostupné

  Vždy dbajte na to, aby bol núdzový východ absolútne prístupný a aby bol  viditeľne označený.  Úžitočný môže byť aj rýchly prístup k zastaveniu stroja, v prípadoch, keď je potrebné okamžite ukončiť ich prácu.

 6. Nahláste nebezpečenstvo vášmu nadriadenému
  Váš nadriadený musí byť informovaný o všetkých rizikách, ktoré na pracovisku vnímate. Zamestnávateľ je právne zaviazaný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci mali bezpečné pracovné prostredie. Ak vie o hrozbách, jednoduchšie príjme opatrenia, ktoré prispejú k bezpečnosti vás a vašich kolegov.
 7. Používajte dostupné mechanické prostriedky na uľahčenie práce

  Namiesto toho, aby ste sa pokúšali zdvihnúť alebo preniesť ťažké predmety sám, používajte dostupné pomôcky, dopravné pásy, kolieska, kľuky či vysokozdvižné vozíky. Mnoho zbytočných pracovných úrazov bolo zapríčinených práve snahou zdvihnúť niečo príliš ťažké.  

 8. Zostaňte triezvy

  Za približne 3% úmrtí na pracovisku môže alkohol alebo drogy. Tu snáď nie je treba viac vysvetľovať…  

 9. Stres v práci? Preč s sním…

  …alebo sa aspoň snažte ho znížiť. Stres je často príčinou vyhorenia, pocitov neistoty v práci a vedie ku konfliktom so spolupracovníkmi či manažérmi. Tiež má v dlhodobom horizonte negatívne účinky na vaše zdravie. Ak neviete, ako odbúrať stres, poraďte sa o tom s firemným psychológom alebo nadriadeným. Spolu nájdete správne riešenie.

 10. Používajte správne bezpečnostné pomôcky

  Ak pri práci nepoužívate vhodné bezpečnostné pomôcky, koledujete si o zranenie. Každá ochranná pomôcka má význam. Ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu, prilby, dýchacie rúška…voľte podľa potreby to, čo vás ochráni.

Ste šéf? Čo robiť?

Na záver pár rád pre vás, ktorí ste zodpovední za svojich zamestnancov.  

Ak vyzvete zamestnancov, aby sami identifikovali nebezpečné správanie a navrhli možnosti ako jednotlivé rušivé elementy zlepšiť, ste na najlepšej ceste nie len k vytvoreniu, ale najmä k udržaniu bezpečnosti na pracovisku.  Je potrebné, aby všetci zamestnanci dôkladne vypočuli, správne pochopili a dodržiavali pravidlá bezpečnosti pri každodenných rutinných úlohách.

Povzbuďte svojich zamestnancov, aby sa aktívne zapájali do procesu vytvorenia bezpečnejšieho pracoviska. Môžete ich motivovať odmenou za príkladné správanie v rámci dodržiavania bezpečnosti na pracovisku.

Zdieľajte s nimi štatistiky o zraneniach na pracovisku a upozornite ich na súvisiace riziká. Dokážteže poznáte hrozby ktoré denne predstavuje ich práca a záleží vám na ich odstránení.

Veľa šťastia na ceste k bezpečnejšiemu svetu!